Fraudedetectie

Overzicht

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er een noodzaak om fouten, misdragingen en financieel-economische criminaliteit (FEC) te detecteren voor ze een te grote vorm aannemen of erger nog, een norm of cultuur worden. PRAETOR FORENSIC AUDITING doet een integrale aanpak van zowel de masterdata, procesgerichte data als van de transactiedata. De dienstverlening bestaat hierbij uit process mining en proactieve data-analyse.

Gerelateerde expertises

Process mining

/

Een vooraf duidelijk gedefinieerd en wel doordacht proces levert minder mogelijkheid op tot financieel-economische criminaliteit (FEC). Het is pas wanneer dit proces niet gevolgd wordt, dat deze afwijkingen FEC mogelijkheden laten. Ervaring leert ons dat niet iedereen de processen volgt zoals vooropgesteld en de controle er niet steeds consequent op gebeurt. PRAETOR FORENSIC AUDITING heeft de tools om uw procesdata

Lees Verder

Proactive data analysis

/

Een van de meest voorkomende vormen van financieel-economische criminaliteit (FEC) is de facturatiefraude. Iets wat enkel kan plaatsvinden door slecht beheer of wijzigen van de masterdata van uw leveranciers. PRAETOR FORENSIC AUDITING kan deze data analyseren zodat verdachte gegevens of wijzigingen aan het licht komen. PRAETOR FORENSIC AUDITING kan ook uw transactiedata, die uw aan- en verkopen, inkomsten en uitgaven

Lees Verder
Previous Story

Fraudepreventie

Next Story

Fraudeonderzoeken

Latest from Rol van de Fraude-Auditor

Fraudeonderzoeken

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich