juli 31, 2006 News Releases 0 Comments

Hierboven heb ik aangegeven, dat het zeer moeilijk is om een definitie van het begrip terrorisme te creëren. Desalniettemin zijn er op Internationaal – en Europees niveau toch pogingen gedaan om tot een allesomvattende definitie te komen. Er moet dan gedacht worden aan: het Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, het Internationale Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme en het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding.