Categorie: Insights and Opinions

december 20, 2020 News Releases 0 Comments

With a major part of the global workforce turning to home networks and cloud-based services to get their work done, fraud perpetrators have been looking for opportunities to launch cyberattacks on the vulnerable. During the COVID-induced lockdowns and isolations, the incidences of common Private Automatic Branch Exchange (PABX) Fraud shot up significantly. Fraud perpetrators have largely shifted their focus to COVID-themed attacks. PABX Fraud that involves hacking of a P(A)BX system or phone equipment with the intent to make unauthorized calls, is observed to have increased during the ongoing pandemic mainly due to remote working.

december 4, 2020 News Releases 0 Comments

Private Automatic Branch Exchange (PABX) Fraud has serious consequences for organizations operating in an international business environment. In such an environment, organizations are operating under serious pressure, competition is stiff and margins are tight. This, in conjunction with trying to adapt to unfamiliar legal systems, conventions and specific political circumstances, can make doing business in an international environment very difficult. There is therefore much depending on whether an organization can win a contract, obtain a license or market a product in good time.

december 4, 2020 News Releases 0 Comments

Private Automatic Branch Exchange (PABX) Fraud has serious consequences for organizations operating in an international business environment. In such an environment, organizations are operating under serious pressure, competition is stiff and margins are tight. This, in conjunction with trying to adapt to unfamiliar legal systems, conventions and specific political circumstances, can make doing business in an international environment very difficult. There is therefore much depending on whether an organization can win a contract, obtain a license or market a product in good time.

december 4, 2020 News Releases 0 Comments

Private Automatic Branch Exchange (PABX) Fraud has serious consequences for organizations operating in an international business environment. In such an environment, organizations are operating under serious pressure, competition is stiff and margins are tight. This, in conjunction with trying to adapt to unfamiliar legal systems, conventions and specific political circumstances, can make doing business in an international environment very difficult. There is therefore much depending on whether an organization can win a contract, obtain a license or market a product in good time.

september 30, 2006 News Releases 0 Comments

Op Dinsdag 11 september 2001 werden de Verenigde Staten (V.S.) getroffen door de zwaarste reeks terreuraanslagen in de geschiedenis. [1] Om 8.45, lokale tijd, boorde zich een Boeing 767 van American Airlines met 92 mensen aan boord in de meest noordelijke van de twee torens van het World Trade Center (WTC) te New York City. Op dat moment dacht iedereen nog even aan een fatale fout. Dat het om kwade opzet ging, werd pas duidelijk toen vijftien minuten later een Boeing 767 van United Airlines met 64 passagiers en bemanningsleden dwars door de zuidelijke toren vloog. Dat fanatieke terroristen het eens zo machtige Amerika met zelfmoordacties onder vuur hadden genomen, werd pas beseft na de kamikazeaanval met een Boeing 767 van United Airlines op het Pentagon in Washington D.C. om 9.45 en het neerstorten van een gekaapte Boeing 757 van United Airlines 130 kilometer ten zuidoosten van Pittsburg om 10.00. [2] Door deze serie aanslagen was het economische – en militaire hart van de V.S. vernietigd, en vielen er een hele hoop dodelijke slachtoffers te betreuren. Zodoende vormden deze gecombineerde vier aanslagen een terroristische uitbarsting van een ongekend indrukwekkende monsterlijkheid.

september 8, 2006 News Releases 0 Comments

De uitoefening van deze bijzondere opsporingsbevoegdheden resulteert in een inbreuk op het in art. 8 lid 1 EVRM gegarandeerde recht op respect voor een ieders correspondentie. Onder correspondentie vallen alle vormen van informatieoverdracht, waaronder naast briefwisseling ook telefoonverkeer en andere vormen van telecommunicatie. Op grond van accordance with the law kan er een inbreuk worden gemaakt op het in art. 8 lid 1 gegarandeerde recht op respect voor een ieders correspondentie.

september 8, 2006 News Releases 0 Comments

De Nederlandse regelgeving inzake het strafvorderlijk onderzoek van de telecommunicatie kent, in tegenstelling tot Franse – en Duitse regelgeving, een overlap van taken en bevoegdheden tussen de Rechter – Commissaris en de Officier van Justitie. In tegenstelling tot de Franse – en Duitse regelgeving inzake het strafvorderlijk onderzoek van de telecommunicatie, kent de huidige Nederlandse regelgeving een overlap van taken en bevoegdheden tussen de RC en de OvJ. Deze overlap wordt veroorzaakt doordat het Wetboek van Strafvordering twee hoofdlijnen kent.

september 8, 2006 News Releases 0 Comments

In Nederland bestaat, in tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland, onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid tot het Opnemen van de Telecommunicatie gevoerd door gedetineerden met personen buiten de muren van het huis van bewaring of de gevangenis. Dit is erg voordelig met het oog op de terrorismebestrijding.

september 8, 2006 News Releases 0 Comments

In Nederland doet de OvJ schriftelijk mededeling aan de betrokkene van de uitoefening van de bovenstaande opsporingsbevoegdheid, zodra het belang van het onderzoek dat toe laat (art. 126bb lid 1, 1ste volzin Sv). Een mededeling blijft echter achterweg, indien de uitreiking van de mededeling redelijkerwijs niet mogelijk is (art. 126bb lid 1, 2de volzin Sv), en indien de betrokkene de verdachte is, en hij op basis van art. 126aa lid 1 of lid 4 Sv met de bevoegdheidstoepassing op de hoogte komt (art. 126bb lid 3 Sv).