Categorie: Experience

september 30, 2006 News Releases 0 Comments

Op Dinsdag 11 september 2001 werden de Verenigde Staten (V.S.) getroffen door de zwaarste reeks terreuraanslagen in de geschiedenis. [1] Om 8.45, lokale tijd, boorde zich een Boeing 767 van American Airlines met 92 mensen aan boord in de meest noordelijke van de twee torens van het World Trade Center (WTC) te New York City. Op dat moment dacht iedereen nog even aan een fatale fout. Dat het om kwade opzet ging, werd pas duidelijk toen vijftien minuten later een Boeing 767 van United Airlines met 64 passagiers en bemanningsleden dwars door de zuidelijke toren vloog. Dat fanatieke terroristen het eens zo machtige Amerika met zelfmoordacties onder vuur hadden genomen, werd pas beseft na de kamikazeaanval met een Boeing 767 van United Airlines op het Pentagon in Washington D.C. om 9.45 en het neerstorten van een gekaapte Boeing 757 van United Airlines 130 kilometer ten zuidoosten van Pittsburg om 10.00. [2] Door deze serie aanslagen was het economische – en militaire hart van de V.S. vernietigd, en vielen er een hele hoop dodelijke slachtoffers te betreuren. Zodoende vormden deze gecombineerde vier aanslagen een terroristische uitbarsting van een ongekend indrukwekkende monsterlijkheid.

juli 31, 2006 News Releases 0 Comments

Hierboven heb ik aangegeven, dat het zeer moeilijk is om een definitie van het begrip terrorisme te creëren. Desalniettemin zijn er op Internationaal – en Europees niveau toch pogingen gedaan om tot een allesomvattende definitie te komen. Er moet dan gedacht worden aan: het Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, het Internationale Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme en het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding.