Categorie: Case Studies

december 19, 2020 News Releases 0 Comments

The COVID-19 Pandemic still continues to grow with increased impact on the Dutch economy triggering business continuity and crisis management responses across organizations of all sectors and sizes. At the same time, the financial services industry faces new unique threats from fraud perpetrators and continued expectations from regulators that Anti-Money Laundering (AML) Investigations and Compliance services must be maintained despite the disruption to business-as-usual. Praetor Forensic Auditing provides the services required to help private and public organizations identity the nature and extent of financial crime and deliver appropriate remedies: Fraud Risk Assessment, Fraud Risk Management, Fraud Investigations, Compliance Assistance, Integrity Due Diligence, Forensic Business Intelligence, Litigation, Negotiation, Reputation Management, Forensic Technology and Discovery Services and Legal Department Operations.

oktober 18, 2020 News Releases 0 Comments

Financial Crime Risk Management (FCRM) in private and public organizations has undergone big changes due to paradigm shifts in business dynamics, emerging threats, regulatory climate and technological advancements. However, in the last few months, the world has been experiencing something unprecedented that has made all other changes somewhat secondary: The Coronavirus (COVID-19). This once-in-a-lifetime phenomenon will change the face of Financial Crime Risk Management (FCRM), compliance and sanctions forever. In this white paper, I will examine the far-reaching impacts of COVID-19 on financial crime and how private and public organizations can address them.

september 8, 2020 News Releases 0 Comments

Het Nederlandse bedrijf [BEDRIJF X], statutair gevestigd te [PLAATSNAAM], verzamelt en koopt op oud-ijzer en andere metalen. Dit metaal wordt verscheept per containerschip naar Azië en wordt aldaar verkocht aan o.a. het Chinese bedrijf [BEDRIJF Y]. Dit geschiedt op basis van een order bij een handelsagent. De handelsagent dealt voor €100,-, met overpayment van €25,-. Dit resulteert in een totaalbedrag van €125,-. Vanuit Nederland stuurt [BEDRIJF X] een factuur van €125,- naar [BEDRIJF Y]. Dientengevolge komt er geldstroom opgang, waarbij [BEDRIJF Y] €125,- betaalt aan [BEDRIJF X]. Uit de bedrijfsadministratie van [BEDRIJF X] blijkt echter dat de zakelijke prijs €100,- bedraagt en dat [BEDRIJF Y] telkens €25,- te veel zou betalen. [BEDRIJF X] stort telkens een bedrag van €25,- op een bankrekeningnummer van een bank in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor wordt een creditnota opgesteld, welke gericht is aan [BEDRIJF Y]. Deze creditnota zit weliswaar in de bedrijfsadministratie [BEDRIJF X], maar werd nooit verstuurd aan [BEDRIJF Y] in China.

september 8, 2020 News Releases 0 Comments

Het Nederlandse bedrijf [BEDRIJF X], statutair gevestigd te [PLAATSNAAM], verzamelt en koopt op oud-ijzer en andere metalen. Dit metaal wordt verscheept per containerschip naar Azië en wordt aldaar verkocht aan o.a. het Chinese bedrijf [BEDRIJF Y]. Dit geschiedt op basis van een order bij een handelsagent. De handelsagent dealt voor €100,-, met overpayment van €25,-. Dit resulteert in een totaalbedrag van €125,-. Vanuit Nederland stuurt [BEDRIJF X] een factuur van €125,- naar [BEDRIJF Y]. Dientengevolge komt er geldstroom opgang, waarbij [BEDRIJF Y] €125,- betaalt aan [BEDRIJF X]. Uit de bedrijfsadministratie van [BEDRIJF X] blijkt echter dat de zakelijke prijs €100,- bedraagt en dat [BEDRIJF Y] telkens €25,- te veel zou betalen. [BEDRIJF X] stort telkens een bedrag van €25,- op een bankrekeningnummer van een bank in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor wordt een creditnota opgesteld, welke gericht is aan [BEDRIJF Y]. Deze creditnota zit weliswaar in de bedrijfsadministratie [BEDRIJF X], maar werd nooit verstuurd aan [BEDRIJF Y] in China.

september 8, 2006 News Releases 0 Comments

De uitoefening van deze bijzondere opsporingsbevoegdheden resulteert in een inbreuk op het in art. 8 lid 1 EVRM gegarandeerde recht op respect voor een ieders correspondentie. Onder correspondentie vallen alle vormen van informatieoverdracht, waaronder naast briefwisseling ook telefoonverkeer en andere vormen van telecommunicatie. Op grond van accordance with the law kan er een inbreuk worden gemaakt op het in art. 8 lid 1 gegarandeerde recht op respect voor een ieders correspondentie.